DIE STEM – Mimmi Coertze

ANOTHER FARM IN AFRICA –
Henry D Jackson

DIE BOM – Nic von Wielligh
en Lydia von Wielligh-Steyn
.

GRENSOORLOGSTORIES –
Jeanette Ferreira

HUNTING AFRICA –
Dirk Botes, Pieter Smit
en Gerhard Swan

Louis Tregardt se dagboek:
1836 – 1838

Jackie Grobler
P.G. du Plessis:
Hy was ’n rukkie
pagter hier. ’n Huldiging 

Heilna du Plooy